השבחות נייר-מעטפיות

מעטפיות הינו מוצר המשמש לדיוור ישיר אל קהל לקוחות המפולח ומוגדר מראש.
המעטפית הינה הדפסה של עלון המתקפל ל-3, מודבק בדפנות עם שני סטריפים של פרפורציה לתלישה.
באופן זה נוצרת מעטפה סגורה שבחזיתה מודפס המידע המשתנה של הנמען.
הערך העיקרי של המעטפית הוא ביכולת לפרסונליזציה זולה ובהדפסה איכותית.

– הדוגמאות המוצגות להלן הינן להמחשה בלבד.
– אנו מעצבים באופן מקצועי את הגרפיקה של המוצר שלך באופן ספציפי וייחודי
– כל המוצרים המוצגים יכולים לקבל מגוון רחב של השבחות ותוספות מיוחדות לשוות למוצר שלך ייחודיות ויוקרתיות 
– בעת לחיצה על הזמנת מוצר תתבקש למלא טופס פרטים. הטופס יגיע אלינו ואנו נעמוד מולך בקשר לקדם ולאשרר את ההזמנה.